Sách ID

Sách ID tự học và sách id tuyển tập bài tập theo chuyên đề. Bìa sau của sách có kèm theo mã kích hoạt sau lớp tráng bạc, sau khi mua về các em cần cào lẫy mã và kích hoạt trên website moon.vn để xem các bài giảng và làm bài thi online trên moon

Đây là sản phẩm được chọn lọc từ kho dữ liệu 10 năm hình thành phát triển của Moon và ứng dụng công nghệ AI để cho ra các đầu sách id nằm trong tổ hợp luyện thi toàn diện: Khóa luyện thi PRO SAT, Sách id và khóa luyện thi live stream V-Moon

Hiển thị tất cả 15 kết quả

Hiển thị tất cả 15 kết quả