Posted on Để lại phản hồi

Đề olympic truyền thống 30-4 lần thứ XXIV – năm 2018 môn Lịch Sử

Đề thi olympic môn Lịch sử lớp 10 – Năm 2018 gồm 2 phần là lịch sử Thế giới và lịch sử Việt Nam. Cụ thể như sau:

A. Lịch sử thế giới – Đề opimpic Lịch sử 2018

Câu 1: Trên cơ sở hiểu biết về văn hóa truyền thống Đông Nam Á, em hãy nêu và phân tích ý kiến của mình về nhận định: Văn hóa truyền thống của khu vực Đông Nam Á chịu ảnh hưởng sâu sắc và toàn diện của văn hóa Ấn Độ.

Câu 2:

a. Chế độ phong kiến Ấn Độ phát triển thịnh đạt dưới vương triều nào? Nêu những biểu hiện chúng minh sử phát triển thinh đạt đó. Cho biết vị trí của vương triều này trong lịch sử Ấn Độ.

b. Vì sao chế độ phong kiến Ấn Độ rơi vào tình trạng suy yếu? Hậu quả của sự suy yếu đó là gì?

B. Lịch sử Việt Nam – Đề opimpic Lịch sử 2018

Câu 3:

a. Lập bảng so sánh cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý và khởi nghĩa Lam Sơn chống quân Minh theo các tiêu chí: Thời gian, hoàn cảnh lịch sử, người lãnh đạo, cách thức tổ chức, chiến thắng quyết định, cách kết thúc chiến tranh.

b. Điểm giống nhau của hai cuộc kháng chiến, khởi nghĩa trên là gì? Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho công cuộc bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

u 4: Từ thế kir X – XV, ở nước ta bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế của triều đại nào đạt đến đỉnh cao nhất? Hãy trình bày những nét chính về tổ chức bộ máy nhà nước đó. Nhận xét.

Câu 5:

a. Lập bảng thống kê về tình hình tư tưởng tôn giáo, tín ngưỡng ở nước ta trong các giai đoạn lịch sử: thế kỉ X-XV, XVI-XVIII, nửa đầu thế kixir XIX.

b, Hãy kể tên những tín ngưỡng đang được giữ gìn và phát huy ở nước ta ngày nay.

Đề thi olymic 30-4 năm 2018 môn Lịch sử lớp 10 đực trích từ cuốn sách Tuyển Tập Đề Thi Olympic 30 Tháng 4 Lần Thứ XXIV – 2018 môn Lịch Sử. Các bạn tham khảo đáp án và các đề đề nghị khác trong cuốn sách trên nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *